Facturatie regels

Een factuur moet aan bepaalde facturatie regels voldoen die gesteld zijn door de Belastingdienst. Wanneer je je aan deze regels houdt, wordt het bovendien makkelijker om zelf overzicht in je financiële administratie te bewaren.
De volgende zaken zijn van belang:


Wanneer maak je een factuur?
Je maakt een factuur voor alle goederen en diensten die je aan andere ondernemers levert. Ook rechtspersonen die geen ondernemer zijn (ook buitenlandse), stuur je een factuur. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: verenigingen en stichtingen.

 

Wanneer verstuur je een factuur?
Je verstuurt de factuur uiterlijk op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin je hebt geleverd.

 

Hoe lang moet je een factuur bewaren?
Je bewaart de facturen 7 jaar. Facturen over onroerende zaken bewaar je 10 jaar.

 

Let op: Als het bedrag van de verschuldigde btw op de factuur uit meer dan 2 cijfers achter de komma bestaat, rond je dit af.

 

Verplichte gegevens:

 • Je volledige naam en die van de afnemer
 • Je vermeldt de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.
 • Je volledige adres en dat van de afnemer
 • Je vermeldt het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende.
 • Je btw-nummer. Bij fiscale eenheden is dat het btw-nummer van het onderdeel dat de prestatie levert.
 • Je KvK-nummer
 • De datum waarop de factuur is uitgereikt
 • Een uniek volgnummer
 • Een omschrijving van de goederen of diensten die je hebt geleverd
 • Het aantal geleverde goederen of diensten
 • De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
 • Het bedrag dat je in rekening brengt, exclusief btw. Lever je prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen. Neem daarnaast de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is.
 • Het btw-tarief dat je in rekening brengt
 • het btw-bedrag

 

Geen zorgen: wanneer je Webfactuur gebruikt voldoe je automatisch aan de regels wanneer je de formulieren volledig invult. Handig!